Verminder de belastingdruk middels de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Nieuws - 2 november 2016

Verminder de belastingdruk middels de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen zijn er verschillende mogelijkheden om een deel van de investering terug te krijgen via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energieinvesteringsaftrek (EIA) en/of de milieu-investeringsaftrek (MIA). Hierna wordt de KIA kort behandeld.

Hoogte van de extra aftrek

Voor de KIA geldt een aftrek van 28% als de investering tenminste 2.300 euro bedraagt (en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro) en in totaal niet meer dan 56.024 euro. Als het meer is dan 56.024 euro en minder dan 103.748 euro geldt er een vaste aftrek van 15.687 euro. Boven de 103.748 euro en onder de 311.242 euro bedraagt de aftrek 15.687 euro minus 7,56% van het meerdere boven 103.748 euro. Boven de 311.242 euro is er geen aftrek.

Dit jaar besteld en volgend jaar geleverd ?

Heb je de investering al wel gedaan, maar wordt deze pas in 2017 geleverd, moet je al wel een aanbetaling doen voor het bedrag van de aftrek wil je dit jaar al die aftrek hebben. Bedenk wel dat je dan een creditcheck laat doen van de leverancier. Je weet immers maar nooit.

Heb je nog ruimte in 2016 ?

Kijk terug naar heel 2016 om te kijken hoeveel je al hebt geïnvesteerd. Zit je wel of niet tegen de hier vermelde grenzen aan of juist niet. Neem dat mee in je overwegingen.

Uitzonderingen

Een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd en daarvoor is geen KIA mogelijk. Wij informeren u daar graag over.

Abusievelijk vergeten ?

Het komt voor dat wel recht bestond op de KIA, maar dat in de aangifte abusievelijk niet hierom is verzocht. Dan mag je daar alsnog om verzoeken binnen 5 jaar nadat het jaar zelf is verstreken.