Verhaalsverbod werkgeverspremies
Nieuws - 18 februari 2021

Verhaalsverbod werkgeverspremies

In artikel 20 Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) staat het volgende:    

>>De werkgever mag de door hem verschuldigde premie niet verhalen op de werknemer. Elk beding waarbij van de eerste zin wordt afgeweken, is nietig.<<

Als je deze bepaling afzet tegen een contract dat u als opdrachtgever maakt met een zzp’er, welk contract achteraf door het UWV wordt betiteld als een dienstbetrekking, weet dan dat u als opdrachtgever aansprakelijk bent en blijft voor de werkgeverspremies welke het UWV in rekening zal brengen (circa 20% van het uitbetaalde bedrag).

Ook als u in uw contract hebt opgenomen dat de opdrachtnemer aansprakelijk is voor de loonheffing en de werkgeverspremies, dan blijft u aansprakelijk voor het onderdeel werkgeverspremies. Daarvoor geldt namelijk een verhaalsverbod op grond van artikel 20.

U doet er dan goed aan stil te staan bij het feit welke afspraken u maakt en in hoeverre deze standhouden.