Actueel
Vergoeding ontvangen voordat de factuur is uitgereikt: hoe zit het dan met de BTW

Vergoeding ontvangen voordat de factuur is uitgereikt: hoe zit het dan met de BTW

25 januari 2019
Categorie: Nieuws

Uitgangspunt met betrekking tot het tijdstip van verschuldigdheid van omzetbelasting is het factuurstelsel. Dit houdt in dat als de ondernemer verplicht is een factuur uit te reiken, de omzetbelasting is verschuldigd op het tijdstip van uitreiking daarvan.

De factuur moet uitgereikt worden uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgende op die waarin de goederenlevering of de dienst is verricht. 

Als de vergoeding echter eerder wordt ontvangen, dus nog voordat er een factuur is uitgereikt, is de omzetbelasting verschuldigd op het tijdstip van ontvangst van de vergoeding.

In bepaalde daartoe aangewezen gevallen kan in afwijking van het factuurstelsel het kasstelsel worden toegepast. Onder het kasstelsel wordt de omzetbelasting verschuldigd op het moment waarop de vergoeding wordt ontvangen. 

Terug