Vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen
Nieuws - 24 december 2021

Vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen

 

Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder, kan in echte dienstbetrekking zijn. Dat is het geval als het meewerkende kind onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als
andere werknemers. Het kind is dan ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In dat geval gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Voor meewerkende kinderen geldt de fictieve dienstbetrekking als het kind ten minste 15 jaar is
en de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst, met andere woorden: de arbeidsvoorwaarden zijn niet gelijk aan die van de andere werknemers

Voor kinderen die in dienstbetrekking meewerken in de onderneming van hun ouders, mag voor de loonhefffingen onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling worden toegepast.

De regeling houdt het volgende in:
- U doet 1 keer per jaar aangifte loonheffingen.
- U maakt gebruik van een apart loonheffingennummer. 
- U hoeft geen loonstaten in te vullen.
- U moet de loonspecificatie bij de loonadministratie bewaren.
- U past altijd de loonheffingskorting toe.
- U houdt de loonbelasting/premie volksverzekeringen 1 keer per jaar in op de 1e werkdag van het
volgende kalenderjaar.

De vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen mag u toepassen onder de volgende voorwaarden:
- U hebt een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.
- Vóór de eerste uitbetaling van het loon neemt u de naam, het adres en het burgerservicenummer van
het meewerkende kind in de administratie op.
- Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s).
- Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s).
- Het kind is ten minste 15 jaar.
- Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
- Het kind geniet geen winst uit de onderneming.

NB: Voor toepassing van de vereenvoudigde regeling moet u toestemming aan de Belastingdienst vragen.