Actueel
Verdien geld – vorm een voorziening

Verdien geld – vorm een voorziening

6 augustus 2019
Categorie: Nieuws

De komende jaren zullen de belastingtarieven blijven dalen. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. U kunt hiervan profiteren door een voorziening te vormen. Door een voorziening te vormen, worden kosten naar voren gehaald. Deze kosten zijn dus op een eerder moment fiscaal aftrekbaar. Het voordeel zit hem in het tariefsverschil. Het aftrekken van kosten tegen een hoger belastingtarief, levert een grotere belastingvermindering op dan bij een lager belastingtarief. Indien de kosten bij de uiteindelijke uitgave ineens zouden worden afgetrokken, is dat tegen een lager belastingtarief. Het vormen van een voorziening levert dus naast het liquiditeitsvoordeel ook een belastingvoordeel op.

Het is aan te bevelen om na te gaan of u in de komende jaren grote uitgaven verwacht, zoals bijvoorbeeld:

  • Garantieverplichtingen;
  • Onderhoudskosten;
  • Jubilea;
  • Achterstand vakantiedagen;
  • - Reorganisatie.

Aan het vormen van een fiscale voorziening worden een aantal eisen gesteld. Zo moeten de kosten hun oorsprong hebben in de periode voorafgaand aan de balansdatum. De kosten moeten ook feitelijk betrekking hebben op die periode. Daarnaast moet het met een redelijke mate van zekerheid zijn vast te stellen dat het tot een uitgave zal leiden.

Interessant? Laat u hierover informeren door een van onze adviseurs.

Terug