Vakantiewoning en toepassing kleine ondernemersregeling
Nieuws - 28 januari 2022

Vakantiewoning en toepassing kleine ondernemersregeling

Als u een vakantiewoning verhuurt in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf, moet u over de huur die u ontvangt 9% omzetbelasting afdragen. 

Als de huur minder bedraagt dan € 20.000 op jaarbasis en er geen ander omzet is dan deze, is het te overwegen of het interessant is om te verzoeken om toepassing van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). 

Als u echter gebruik maakt van de regeling, kunt u ook geen vooraftrek meer toepassen en dat is nadelig als u juist verwacht onderhoud te verrichten aan de vakantiewoning. 

Als u gebruik gaat maken van de regeling, moet u zich tevens afvragen of er wellicht een herziening van BTW dient te geschieden. Oftewel betreft het een nieuwe vakantiewoning, nieuw als zodanig om dat deze de afgelopen 9 is gebouwd dan wel dat er in die periode is geopteerd voor belaste levering aan u. Toepassen van de regeling kan dus ook nadelig uitpakken. 

Al met al raadzaam dit eens te bekijken wat raadzaam is.