Uitstelbeleid betalingsregeling corona belastingschulden
Nieuws - 22 februari 2023

Uitstelbeleid betalingsregeling corona belastingschulden

Heeft u een betalingsregeling lopen inzake corona belastingschulden waarbij u in 60 maanden de daarin vermelde aanslagnummers kunt betalen let dan op dat u zich houdt aan de betalingsregeling.

Als u een termijn overslaat, krijgt u een brief van de Belastingdienst met daarin vermeld dat u binnen 2 weken alsnog het niet betaalde bedrag moet betalen en zich moet houden aan de betalingsregeling. Doet u dat niet, dan zal de betalingsregeling worden ingetrokken en zullen invorderingsmaatregelen worden ingezet. Als deze betalingsregeling wordt ingetrokken, dan komt die niet meer terug.

Als u tijdelijk niet aan de betalingsregeling kunt voldoen, is het zaak vooraf in overleg te treden met de Belastingdienst. Onder voorwaarden is het mogelijk:

-      de maandbedragen per kwartaal te voldoen, 

-      een incidentele betaalpauze (één keer gedurende maximaal zes maanden) in te lassen, 

-      de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar.

De Belastingdienst kan deze versoepelingen afzonderlijk, maar ook in combinatie toestaan, als aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan. De Belastingdienst beslist in beginsel binnen acht weken na ontvangst van een verzoek van de ondernemer voor (één van) de versoepelingen.