Actueel
Uitstel belastingbetaling langer dan drie maanden i.v.m. Corona

Uitstel belastingbetaling langer dan drie maanden i.v.m. Corona

8 juli 2020
Categorie: Nieuws

 

Ondernemers die door bijzondere omstandigheden als gevolg van het coronavirus tijdelijk in liquiditeitsproblemen zijn gekomen, kunnen om uitstel van betaling vragen. Dit uitstel kan onder voorwaarden voor een periode langer dan drie maanden worden verleend/verlengd.

Voorwaarde voor verlenging van het uitstel van belastingbetaling na drie maanden is dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Gaat het om een belastingschuld van € 20.000 of meer, dan is er een verklaring van een derde-deskundige vereist. Die verklaring moet de volgende elementen bevatten:

a. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.

b. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.

c. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.

d. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen: loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

e. Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het initiële (dus allereerste) verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt, is een verklaring van een derde-deskundige vereist die voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in het besluit.

Terug