U overweegt een lijfrenteverzekering af te kopen: pas op en check of er revisierente is verschuldigd
Nieuws - 14 juli 2021

U overweegt een lijfrenteverzekering af te kopen: pas op en check of er revisierente is verschuldigd

 

Afhankelijk van het soort lijfrenteverzekering cq wanneer u deze hebt afgesloten bent u bovenop de reguliere belasting nog eens 20% revisierente verschuldigd in geval van een afkoop.

De revisierente is ter compensatie van het rentevoordeel dat u heeft genoten, omdat u de premie (eerder) hebt kunnen aftrekken.

Stel u zit al in de hoogste belastingschijf en betaalt 49,5% belasting over de top van uw inkomen en u besluit dan tot afkoop, dan bedraagt de heffing uiteindelijk dus 69,5%.

Er is geen revisierente verschuldigd als de lijfrente niet meer dan € 4.547 bedraagt (= drempel 2021). Er is ook geen revisierente verschuldigd voor oud regime polissen.

NB: Moraal van het verhaal is altijd uw adviseur te raadplegen wat wijsheid is in het geval u overweegt tot afkoop.