U geeft aan een goed doel. Mag u uw gift aftrekken?
Nieuws - 24 juni 2022

U geeft aan een goed doel. Mag u uw gift aftrekken?

 

Ja, dat mag als uw gift naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) gaat of naar een vereniging. Dat geldt niet voor contante giften. Die zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar. 

Controleer wel of de instelling een (culturele) ANBI is. Dit kunt u zelf checken HIER. De instelling is een ANBI als er geen einddatum en intrekkingsdatum is ingevuld.

Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. Maar maximaal met € 1.250.

Doet u een gift aan een vereniging, dan mag u alleen periodieke giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De vereniging moet aan voorwaarden voldoen: de vereniging moet 25 of meer leden hebben; de vereniging moet via een notaris is opgericht en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; de vereniging mag geen winst maken. 

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken. Voor het aftrekken van deze giften gelden geen drempel en geen maximum.

Heeft u een BV en doet deze BV giften, dan bedraagt de aftrek per jaar ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. Doet u een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling? Dan mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.