U bent ondernemer heeft u een arbeids- ongeschiktheidsverzekering
Nieuws - 11 juli 2022

U bent ondernemer heeft u een arbeids- ongeschiktheidsverzekering

Zodra u voor zichzelf begint als ondernemer en u dus niet meer in loondienst bent, bent u niet meer verzekerd tegen ziekte / arbeidsongeschiktheid. Dus uw vangnet vervalt vanaf dat moment. 

Het is raadzaam om u vooraf te laten informeren wat dit inhoudt en wat de mogelijkheden zijn om uzelf particulier daartegen te verzekeren. 

Dan is het belangrijk de volgende zaken te belichten:

1. Wat heeft u aan daguitkering nodig om de dagelijkse uitgaven nog te kunnen doen.

2. Vanaf wanneer moet de uitkering ingaan met andere woorden wat kan de wachttijd zijn cq welke buffer heeft u nog (1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden).

3. Heeft u een partner, hoe staat die hierin en wat kan die nog opvangen financieel. En wat kan uzelf opvangen.

4. Tot welke leeftijd moet de uitkering duren (60 jaar, 62 jaar, 65 jaar of 67 jaar).

5. Werkt u samen met anderen en dan middels bijvoorbeeld een vof, wat spreekt u daaromtrent onderling af.

6. Moet de uitkering welvaartsvast zijn of waardevast, met andere woorden moet deze meestijgen met de inflatie en zo ja tot welk percentage.

7. Kijk goed naar het gehanteerde criterium: gaat het om het criterium 'beroepsarbeidsongeschiktheid' of om het criterium 'passende arbeid'. Oftewel wordt er gekeken naar de mate van arbeidsongeschktheid gegeven het beroep dat je uitoefende (= gewenste situatie) of naar het feit dat je ook nog ander werk zou kunnen doen (= niet gewenste situatie).

8. Bent u niet verzekerd tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid, dan kunt u zich hiervoor particulier verzekeren, maar u kunt zich ook vrijwillig verzekeren bij het UWV. Zie voor informatie daarover HIER.

9. Vraag altijd meerdere offertes aan met de diverse varianten. Dan kunt u ook een afgewogen financieel plaatje (laten) maken. 

Maar een ander aspect, dat zeker niet vergeten moet worden, betreft uw pensioen. Als ondernemer bouwt u geen pensioen meer op. En als u komt te overlijden, is het nabestaandenpensioen zeer beperkt. Het is daarom zaak vooraf stil te staan bij het feit of er niet minimaal een risicopolis gewenst is, een polis die een kapitaal ineens uitkeert waarmee de langstlevende i.e.g. de tijd kan overbruggen totdat het jongste kind is uitgestudeerd. Het kan dan voor een gewenste financiele buffer zorgen.

Desgewenst kunnen wij dit voor u inzichtelijk maken in een doordacht financieel plan.