Toename rekening-courantschuld terecht als uitdeling aangemerkt
Nieuws - 1 juni 2021

Toename rekening-courantschuld terecht als uitdeling aangemerkt

 

Een DGA heeft een schuld aan zijn eigen B.V. nogal op laten lopen en dat viel op bij de Belastingdienst waardoor er kritische vragen werden gesteld door de inspecteur.

De kern van de zaak ligt daarin of de DGA in kwestie in staat is om de (toename van de) schuld aan de B.V. af te lossen. Daarbij wordt gekeken naar de totale vermogens- en inkomenspositie van de DGA. Dus wat is de meerwaarde van de privébezittingen van de DGA zoals de eigen woning, een tweede woning etc. De waarde van de aandelen van de B.V. dan wel de mogelijkheid om dividend uit te keren speelt daarbij geen enkele rol.

De uitkomst van deze procedure was dat met het oplopen van de rekening courantschuld de DGA zich de winstreserves al heeft toegeëigend. Dat werd gezien als een winstuitdeling, want deze kon niet meer worden afgelost uit privé middelen. Het Hof heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Leermoment 1
Als een DGA geld opneemt waardoor de rekening courant schuld toeneemt en deze schuld niet kan worden afgelost, moet deze er rekening mee houden dat dit als dividend kan (zal) worden gezien. Bij het voornemen om het geld op te nemen doet de DGA er dus altijd goed aan dit vooraf af te stemmen met zijn adviseur.

Leermoment 2
Bij de Tweede Kamer ligt momenteel het wetsvoorstel excessief lenen. De beoogde ingangsdatum van dit wetsvoorstel is 2023. Als de schuld van een DGA per 31 december 2023 meer is dan € 500.000, dan wordt het meerdere belast in box 2 als fictief regulier voordeel (heffing box 2 bedraagt momenteel 26,9%). Voor bedragen onder de € 500.000 blijft de jurisprudentie waar dit artikel over gaat onverkort van kracht.