Actueel
Tijdig rente betaald op een schuldigerkenning?

Tijdig rente betaald op een schuldigerkenning?

29 september 2020
Categorie: Nieuws

 

De schenking tegen schuldigerkenning is een prachtig instrument om bij leven alvast een deel van uw vermogen weg te schenken, bijvoorbeeld naar de volgende generatie.

De schenking zelf genereert meestal al een besparing van erfbelasting. De grootste besparing kan doorgaans echter worden behaald met de rentebetalingen op de schuldigerkenning. De schuldigerkenning is namelijk een manier van schenken, waarbij u het geldbedrag aan de ontvanger van de schenking schuldig blijft. Over deze schuld moet verplicht jaarlijks 6% rente worden betaald. De rente mag niet worden bijgeschreven op de schuld, maar moet echt worden betaald. In de loop der jaren kan zodoende dus al een aanzienlijk bedrag worden overgeheveld naar de volgende generatie, zonder erf- of schenkbelasting. 

Worden echter de rentebetalingen niet goed nageleefd, dan is de sanctie groot. Het gehele bedrag van de schuld wordt alsnog belast in de aangifte erfbelasting. De schuld wordt daar als zodanig niet als schuld erkent omdat de voorwaarden niet goed zijn nageleefd. Dit is ook het gevolg wanneer u slechts één rentebetaling hebt gemist in bijvoorbeeld 20 jaar.

Het is dus van belang dat u de rentebetalingen goed administreert. Heeft u een rentebetaling gemist, dan heeft u nog de mogelijkheid deze rentebetaling in het halen. Daarbij moet overigens ook rente worden berekend over het rentebedrag wat u te laat heeft betaald.

Terug