Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Nieuws - 3 mei 2021

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Aanvragen TONK
U vraagt TONK aan via de website van uw gemeente. Daar vindt u:

-  informatie over vanaf wanneer u de TONK kunt aanvragen bij uw gemeente;
-  het aanvraagformulier;
-  informatie over hoe de aanvraag werkt;
-  algemene informatie over de TONK.

Voorbeelden van woonkosten
-  huur of hypotheek;
-  kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water;
-  servicekosten;
-  gemeentelijke belastingen.

Informeer bij uw gemeente welke woonkosten vallen onder de TONK. Dit kan per gemeente verschillen.

Inkomsten die niet meetellen voor TONK
-  Waarde van uw woning;
-  Vermogen in uw onderneming;
-  Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL);
-  Tegemoetkoming in loonkosten (NOW).