Themagerichte toezichtaanpak Belastingdienst
Nieuws - 8 februari 2024

Themagerichte toezichtaanpak Belastingdienst

 

Elk behandeljaar kies de Belastingdienst welke rubrieken extra aandacht in de behandeling van aangiften krijgen. Die keuze baseren ze op verkregen inzichten uit onderzoek, zoals steekproeven, de compliance map en effectmetingen van eerder ingezet toezicht. De steekproeven laten zien dat het nalevingstekort afneemt. Ze slagen er steeds beter in om voor een aantal rubrieken fouten in de aangiften te voorkomen.

Naar aanleiding van de tweejaarlijkse steekproef inkomensheffing krijgen bij de behandeling van de aangiften over het belastingjaar 2023 de volgende vier rubrieken extra aandacht: ­

- Specifieke zorgkosten ­
- Financieringskosten eigen woning ­
- Giften ­
- Loon en premies arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor het jaarplan van de Belastingdienst, klik HIER