Actueel
Tariefswijziging BTW

Tariefswijziging BTW

16 januari 2019
Categorie: Nieuws

Vanuit onze beroepsorganisatie het SRA kunnen we melden dat zij een andere interpretatie hanteren dan het ministerie van Financiën omtrent de btw-tariefstoepassing voor prestaties van december 2018. 

Prestatie 2018, factuur 2019

Het betreft de situatie waarin een ondernemer in december 2018 voor een ander een prestatie verricht die is belast met het verlaagde tarief en voor deze prestatie overeenkomstig de wettelijke voorwaarden een factuur uitreikt in januari 2019. In de visie van de Belastingdienst moet dan op deze factuur het btw-percentage van 9% worden vermeld. Naar de mening van SRA zou in een dergelijke situatie echter het tarief van 6% van toepassing zijn.

Prestatie 2019, factuur 2018?

De staatssecretaris heeft overigens besloten dat bij een prestatie die in 2019 plaatsvindt, maar waarvoor in 2018 wordt gefactureerd, het daadwerkelijke moment van presteren (2019) niet als uitgangspunt wordt genomen, maar dat dan het 6%-tarief mag worden gehanteerd zoals dat nog in 2018 gold. 

Naheffen en bezwaarprocedure

Het SRA acht het verdedigbaar dat in bepaalde gevallen, zoals bovenstaand voorbeeld, 6% in rekening moet worden gebracht. Er dient, zoals het er nu naar uit ziet, dan wel rekening te worden gehouden met een bezwaar- en beroepsprocedure, waarvan de uitkomst niet kan worden gegarandeerd. 

Terug