Actueel
Subsidie provincie Gelderland

Subsidie provincie Gelderland

20 augustus 2020
Categorie: Nieuws

Wilt u in uw organisatie of onderneming aanpassingen doorvoeren of moet u maatregelen treffen in verband met de anderhalvemetersamenleving?

Voor wie

1.    Horeca;

2.    Dagrecreatie;

3.    Evenementenbranche; of

4.    Verblijfsrecreatie.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor 2 onderdelen:

1.    Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om uw bedrijf of organisatie aan te passen. Voorbeeld: ondernemer die normaliter met frietkraam op festivals staat, die nu een drive-in heeft gerealiseerd. Subsidie € 3.500

2.    Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf i.v.m. de anderhalvemetersamenleving. Voorbeelden zijn: een toegangssysteem voor sanitaire units op een camping, reserveringssysteem voor een museum, stickers of borden die een looproute aangeven, schotten die tussen tafel of zitplaatsen kunnen worden aangebracht.

U kunt subsidie aanvragen voor materiaalkosten en voor kosten van werkzaamheden door derden voor het uitvoeren van maatregelen. Subsidie € 5.000

Voorwaarden

-      De aanpassingen hebben na 15 maart plaatsgevonden of gaan nog plaatsvinden

-      U niet al eerder een provinciale subsidie heeft ontvangen voor eenzelfde activiteit

-      U zich in de uitvoering houdt aan de op dat moment geldende COVID-richtlijnen zoals die gelden volgend de landelijke wet- en regelgeving.

-      De activiteit waarvoor u subsidie ontvangt binnen 6 maanden is afgerond nadat u subsidie is verleend.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig, niveau EH2+. Ondernemers die geen rechtspersoon zijn en niet over eHerkenning beschikkingen kunnen inloggen met DigiD.

Meer informatie

Zie voor meer informatie HIER

Terug