Subsidie Praktijkleren 2.700 euro
Nieuws - 1 juli 2024

Subsidie Praktijkleren 2.700 euro

 

Vanaf maandag 3 juni 2024 (9:00 uur) tot en met dinsdag 17 september 2024 (17:00 uur) kan bij het RVO een aanvraag ingediend worden voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

De Subsidieregeling Praktijkleren richt zich vooral op:

- kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
- studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
- wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Lees de voorwaarden per onderwijscategorie HIER .

Voor de aanvraag heb je minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heb je hulp nodig bij de aanvraag, dan helpen wij je graag.