Subsidie praktijkleren
Nieuws - 4 mei 2021

Subsidie praktijkleren

Vanaf 2 juni 2021 (9:00 uur) tot en met 16 september 2021 (17:00 uur) kunt u bij het RVO een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden.

De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Na afloop van de begeleiding dient u uw aanvraag in. Lees de voorwaarden per categorie.

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 1 of 2 nodig en vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Regel dit bijtijds via de volgende link.