Actueel
Studietoelage voor kind werknemer

Studietoelage voor kind werknemer

15 januari 2020
Categorie: Nieuws

Wist u dat u als werkgever de studiekosten kunt vergoeden van in Nederland wonende kinderen van werknemers? En dat dit dus ook geldt voor kinderen van de DGA? 

Indien u een studietoelage verstrekt aan het kind van uw werknemer dan verloont u dit als loon uit vroegere dienstbetrekking. Over deze toelage zijn geen werknemersverzekeringen verschuldigd, de groene tabel wordt toegepast. 

Bij een studietoelage tot € 7.259 (situatie 2020) wordt optimaal gebruik gemaakt van de algemene heffingskorting; tot dit bedrag is geen loonheffing verschuldigd bij toepassing van de loonheffingskorting. 

Over een eenmalige studietoelage is geen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd. Omdat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst met het kind van uw werknemer hoeft u bovendien over deze toelage geen pensioenpremie af te dragen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een studietoelage te verstrekken, bijvoorbeeld voor de situatie dat het kind van uw werknemer naast zijn studie een bijbaan heeft? Neem dan contact op met één van onze adviseurs, zij helpen u graag.

Terug