Actueel
Stel uit tot morgen wat gij heden doen kunt

Stel uit tot morgen wat gij heden doen kunt

5 september 2019
Categorie: Nieuws

Vroeger heb ik altijd geleerd dat er het woordje “niet” tussen moet. Tegenwoordig moet ik oppassen dat ik het spreekwoord soms aanpas in “stel uit tot morgen wat niet vandaag per sé moet” om overbelasting van mijzelf te voorkomen.

Er is nog een fiscale reden om uit te stellen om “overbelasting” te voorkomen. Vooral in de vennootschapsbelasting kan dat aanzienlijke voordelen opleveren: het tarief in de vennootschapsbelasting gaat verder omlaag met nog eens 4% in 2021 ten opzichte van 2019 voor de eerste € 200.000 aan fiscale winst. Bij winsten boven de € 200.000 scheelt het nu nog 4,5%. En 2021 is dichterbij dan je denkt!

De vraag is alleen of en hoe het kabinet met Prinsjesdag met aanpassing van deze tarieven komt, die vorig jaar zijn aangegeven!

Er zijn redenen waarom twee jaar uitstellen gevaarlijk kan zijn en hooguit één jaar overwogen moet worden, daarom ook even de tarieven voor het jaar 2020 (onder voorbehoud van Prinsjesdag, want het lijkt er nu bijvoorbeeld op dat het tarief boven de € 200.000 voorlopig gelijk blijft):

Tot € 200.000                                       16,50% (nu 19%)
Vanaf € 200.000                                  22,55 (nu 25%)

Wanneer relevant?
Bij transacties waarbij je de mogelijkheid hebt om uit te stellen en de risico’s van uitstel te overzien zijn. Van belang is dat  niet gesteld kan worden dat de overeenkomst in een eerder jaar al definitief vaststond.

Voorbeeld:
Verkoop van een bedrijfspand. De onderhandelingen zijn bezig, maar het koopcontract biedt nog onzekerheden over financiering, bodemvervuiling of is nog afhankelijk van andere verkooptransacties in de ketting.

Stel boekwinst is € 200.000 die belast is in de B.V.: belastingheffing 2019  tegen 19% is € 38.000. Bij heffing in 2020 is dat € 33.000 en in 2021 € 30.000. Dat scheelt toch € 5.000 respectievelijk € 8.000. Dat is de moeite waard om even over na te denken.

Risico’s
Uitstel kan natuurlijk wel andere risico’s met zich meebrengen: risico voor het pand blijft ook voor brand etc., mogelijke koper kan zich terugtrekken, koopsom komt later ter beschikking, financiering kan lastiger worden voor koper etc.

Daarom eindigend met een ander spreekwoord: bezint eer ge begint. Daar kunnen onze belastingadviseurs u bij helpen, want niets is zo veranderlijk als het fiscale recht.

Bina Schouwstra

Terug