Actueel
Schenkingen in het zicht van overlijden

Schenkingen in het zicht van overlijden

2 augustus 2018
Categorie: Nieuws

Al wat binnen 180 dagen aan het overlijden voorafgegaan is geschonken door een erflater, die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, wordt, voor de regeling van de erfbelasting, geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen. 

Dit geldt o.a. niet voor de 'eenmalig verhoogde ouder-kindvrijstelling' aan kinderen tussen 18 en 40 jaar alsmede niet voor de eenmalig verhoogde schenking t.b.v. de eigen woning aan anderen dan kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Het is mogelijk nog op het 'sterfbed' gebruik te maken van deze geldende schenkingsvrijstelling om daarmee erfbelasting te besparen. 

Terug