Schenking aan een (klein)kind
Nieuws - 15 december 2021

Schenking aan een (klein)kind

 

Voor schenkingen aan kinderen geldt een reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 6.604 (= bedrag voor 2021), voor een schenking aan een kleinkind is dat € 3.244.

U kunt een schenking aan uw kind (tot het bedrag van de wettelijke vrijstelling) ook combineren met een vrijgestelde schenking aan uw kleinkinderen. U schenkt in dat geval aan uw kind het totale bedrag van de vrijstellingen voor het kind én kleinkind van € 9.848 (€ 6.604 + € 3.244), onder de last dat uw kind € 3.244 schuldig erkent aan het kleinkind.

Uw kind krijgt zo zonder schenkbelasting de beschikking over het totale bedrag; de schuldigerkenning aan zijn kind (het kleinkind) kan hij op een passend tijdstip – mits bij leven – afwikkelen.

Over deze schenkingen hoeft geen aangifte gedaan te worden.