Actueel
Samenstellen is controleren…of toch niet?

Samenstellen is controleren…of toch niet?

6 mei 2019
Categorie: Nieuws

In het dagelijks leven is nogal eens verwarring over de werkzaamheden die een accountant uitvoert bij een samenstellingsopdracht, omdat men denkt dat bij een samenstellingsopdracht de kolommenbalans van de cliënt ook wordt gecontroleerd. Waaruit bestaat deze verwarring en wat is het verschil tussen een controle- en een samenstellingsopdracht?

Bij een controleopdracht controleert de accountant of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van de onderneming. In de controleverklaring geeft de accountant zijn onafhankelijke mening hierover in de vorm van een oordeel.

De accountant voert uitgebreide werkzaamheden uit om zijn oordeel te onderbouwen. Zo zal hij bijvoorbeeld:

  •  de processen en procedures toetsen en vaststellen of deze waarborgen dat alle transacties juist en volledig worden verantwoord;
  • inkoop- en verkooptransacties onderzoeken;
  • een voortelling bijwonen.

Bij een samenstellingsopdracht gaat de accountant wel globaal na of het beeld van de kolommenbalans (lees: jaarrekening) aansluit met zijn kennis van de cliënt, maar de aard en omvang van deze werkzaamheden zijn niet te vergelijken met de controlewerkzaamheden van de accountant.

Het globaal nagaan van de mutaties in de kolommenbalans met de kennis van de organisatie kan voor de accountant aanleiding zijn tot het stellen van aanvullende vragen. Het stellen van vragen en dergelijke wordt in het dagelijks leven echter ten onrechte opgevat als ‘controlewerkzaamheden’.

Bij een samenstellingsopdracht helpt de accountant echter het bestuur (alleen) met opmaken van de jaarrekening; hij gaat uit van de informatie die hij ontvangt van het bestuur. De accountant onderzoekt in principe niet of deze informatie correct is.

Bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden verstrekt de accountant een controleverklaring en bij samenstellingswerkzaamheden verstrekt de accountant een samenstellingsverklaring. In de samenstellingsverklaring geeft de accountant geen conclusie over de jaarrekening; in de controleverklaring geeft de accountant wel een conclusie over de jaarrekening uit hoofde van de uitgevoerde controlewerkzaamheden.

 


 
 

Terug