Actueel
Rijksmonumenten - subsidieregeling

Rijksmonumenten - subsidieregeling

14 januari 2019
Categorie: Nieuws

Met ingang van 1 januari 2019 is de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden vervallen. Daarvoor in de plaats is een subsidieregeling gekomen. Deze houdt in dat particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie waaraan in 2019 onderhoudswerkzaamheden worden verricht subsidie kunnen aanvragen op basis van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie
woonhuisrijksmonumenten. Zie voor meer informatie HIER.

Terug