Renseigneringsverplichting voor Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)
Nieuws - 10 mei 2023

Renseigneringsverplichting voor Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)

Heb je iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Of heb je iemand daarvoor een beloning in natura gegeven? Dan moet je misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen of deze beloning in natura bij de Belastingdienst aanleveren. Dit proces heet ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ (UBD).

De belastingdienst maakt onderscheid tussen inhoudingsplichtige uitbetalers en collectieve beheersorganisaties (cbo’s) aan de ene kant en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers aan de andere kant. Of je gegevens over uitbetaalde bedragen moet aanleveren, hangt af van de groep waarbij je hoort.

Inhoudingsplichtige uitbetalers en collectieve beheersorganisaties

Je bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als je aangifte loonheffingen moet doen. Je bent een collectieve beheersorganisatie als je vergoedingen incasseert voor het gebruik van werken met auteursrechtelijke bescherming. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergoedingen voor het draaien van muziek van derden. Het maakt hierbij niet uit of je wel of geen aangifte loonheffingen moet doen. Als inhoudingsplichtige uitbetaler of collectieve beheersorganisatie ben je verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij de Belastingdienst aan te leveren. Je krijgt hiervoor geen uitnodiging. Voor meer informatie daarover, klik HIER

Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers

Je bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als je geen aangifte loonheffingen hoeft te doen. Krijg je van de Belastingdienst een uitnodiging om de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aan te leveren, dan ben je verplicht de gegevens aan te leveren. Krijg je geen uitnodiging, dan mag je de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren. Voor meer informatie daarover, klik HIER.

Tip 1: gedurende het lopende kalenderjaar kan je de bedragen die worden uitbetaald aan derden direct melden bij de Belastingdienst. Je hoeft dus niet te wachten tot na het einde van het kalenderjaar.

Tip 2: Voor Vragen en Antwoorden Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) klik HIER.