Actueel
Rekening-courant maatregel DGA (> 500.000 euro)

Rekening-courant maatregel DGA (> 500.000 euro)

24 januari 2019
Categorie: Nieuws

Het kabinet is voornemens een wetsvoorstel in te dienen dat behelst om rekening courantschulden van de DGA aan zijn eigen BV voor zover deze mee zijn dan € 500.000 in aanmerking te nemen als winst uit aanmerkelijk belang ingaande 1 januari 2022.

Is de schuld in 2022 (stel) € 600.000, dan is er winst uit aanmerkelijk belang van € 100.000 fictief gerealiseerd en is daarover € 26.900 aan inkomstenbelasting over verschuldigd over 2022. Het maakt (nog) niet uit of er voldoende zekerheid tegenover staat.

Deze € 500.000 geldt voor de DGA en zijn fiscale partner samen. Het geldt niet voor Eigen woning schulden. 

DGA's doen er in voorkomend geval goed aan nu al te kijken naar hun positie en wat daarvoor moet gebeuren. Is de lening wel volledig een schuld in box 3. Is er toch niet een deel van gebruikt voor de eigen woning. Houdt het in dat je dus wel gewoon € 500.000 zou mogen lenen zonder zekerheid en zonder dat dit tot een uitdeling zou leiden, omdat je pas boven de € 500.000 tegen een heffing aan gaat lopen straks. Moet je wellicht nu al denken aan het verstrekken van zekerheid vooruitlopend op een versoepeling welke er nu nog niet is. Moet je niet nu al in gaan lopen dus gaan aflossen om er straks niet tegen aan te lopen. Moet je niet al in 2019 dividend gaan uitkeren, omdat de box 2 heffing in 2020 naar 26,25% gaat en in 2021 naar 26,9%. Dus de box 2 heffing in 2022 wordt zonder actie 1,9% duurder.

Terug