Per 1 april a.s. verloopt er weer een aantal termijnen die van belang zijn voor de praktijk
Nieuws - 27 maart 2024

Per 1 april a.s. verloopt er weer een aantal termijnen die van belang zijn voor de praktijk

Per 1 april a.s. verloopt er weer een aantal termijnen die van belang zijn voor de praktijkvoering. Deze lijst hebben we ontvangen van het RB

1.    Indien een IB-onderneming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 ruisend zal worden ingebracht in een B.V., dient de getekende intentieverklaring of voorovereenkomst vóór 1 april a.s. samen met een geleideformulier aangetekend te worden verzonden naar de Belastingdienst.

Indien er ook gebruik gemaakt zal worden van de faciliteit van de bedrijfsfusie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 dient er ook een geleideformulier met daarop aangekruist de bedrijfsfusie te worden meegezonden. Je zult dan twee geleideformulieren moeten insturen. De reden daarvoor is dat er maar één keuze op een geleideformulier kan worden aangekruist. Strikt genomen is er voor het inzenden van een intentieverklaring of voorovereenkomst voor de bedrijfsfusie de tijd tot 1 oktober a.s. maar als er ook een ruisende inbreng in een holding plaatsvindt, kunnen de geleideformulieren het beste tegelijk worden verzonden. Bewaar in ieder geval de track and trace van de aangetekende verzending.

2.    Voor een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 dient het verzoek uiterlijk 1 april 2024 door de Belastingdienst ontvangen te zijn. Zie daarvoor Verzoek Fiscale Eenheid Vennootschapsbelasting

3.    Het verzoek om toepassing van een negatief jaarsaldo bij de globalisatieregeling in de omzetbelasting dient te worden gedaan bij de eerste aangifte omzetbelasting in 2024. De aangifte omzetbelasting biedt hiervoor geen ruimte. Je zult hiervoor een brief moeten schrijven.