Pensioentekort ?
Nieuws - 18 maart 2024

Pensioentekort ?

Een lijfrente is een financieel product dat gebruikt wordt om te sparen voor extra inkomen voor later en wel als aanvulling op je pensioen (waaronder AOW).

Hoe werkt het

Het werkt als volgt:

-      Je sluit een lijfrente af bij een financiële instelling, waarbij periodiek een bedrag wordt gestort.

-      Deze lijfrentepremies zijn fiscaal aftrekbaar en leiden tot belastingbesparing.

-      Wanneer de lijfrente ingaat, ontvang je periodieke uitkeringen die als inkomen dienen. De uitkeringen zijn belastbaar.

-      Bij het uitkeren wordt loonheffing ingehouden. Het netto bedrag krijg je op je bankrekening gestort.

-      Het fiscale voordeel is er in gelegen dat tijdens de periode van de betaling van de lijfrentepremies dit tegen een hoger belastingtarief kan worden afgetrokken dan dat het belastingtarief dat geldt tijdens de uitkeringsfase en wel omdat er dan enkel een AOW is en een klein pensioen.

-      Er zijn specifieke voorwaarden waaraan een lijfrente moet voldoen om fiscaal voordelig te zijn, zoals het afsluiten bij een erkende instelling en het voldoen aan bepaalde uitkeringsvoorwaarden. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze voorwaarden om optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen van een lijfrente.

-      Om te weten of en hoeveel je kan aftrekken is het raadzaam je pensioentekort in kaart te (laten) brengen en je fiscale ruimte te (laten) bepalen. Dan kan tevens het te behalen fiscale voordeel in kaart gebracht worden.

-      Wil je dit jaar nog een aftrek, onderneem dan dit jaar ook actie.

Financiële planning

Samen met onze financieel planners is het mogelijk inzicht te krijgen in de financiële en fiscale mogelijkheden.