Paulianeus handelen: bepaalde schuldeisers bevoordelen boven andere
Nieuws - 12 mei 2021

Paulianeus handelen: bepaalde schuldeisers bevoordelen boven andere

Het is crisis en die komt in bepaalde sectoren extra hard aan. Er wordt ingeteerd, spaargeld verdwijnt als sneeuw voor de zon, de schulden lopen op, rekeningen blijven komen. Ook de Belastingdienst wordt niet betaald. Een faillissement dreigt.

In het zicht van het faillissement zal het niet de 1e keer zijn dat bepaalde schuldeisers eerder betaald worden dan andere en dan zonder dat daar juridische gronden voor zijn. Ook kan het voorkomen dat zaken van waarde voor een te lage waarde worden verkocht om daarmee bepaalde schuldeisers tegemoet te komen. In dit soort gevallen kan het dus voorkomen dat daardoor andere schuldeisers benadeeld worden. Er is minder verhaal mogelijk en/of zij hadden ook naar rato (dus gelijk) betaald moeten worden. Dit nu is paulianeus handelen door de betrokken schuldenaar die mogelijk dacht nog behulpzaam te zijn.

Als er sprake is van paulianeus handelen en een curator in beeld komt door een faillissement, dan kan dat tot vernietiging leiden van deze acties dus dat deze ongedaan worden gemaakt.

Moraal van het verhaal is dus en goede voorlichting vooraf en een goede roadmap te maken. De mogelijkheden van een verplichte rechtshandeling teneinde paulianeus handelen te voorkomen is daarbij zeker een onderwerp van gesprek.