Overweeg je een omzetting van je IB-onderneming naar een B.V.
Nieuws - 15 september 2023

Overweeg je een omzetting van je IB-onderneming naar een B.V.

Heb je een IB-onderneming zoals een eenmanszaak of een V.O.F. en wil je om wat voor reden dan ook deze geruisloos (= zonder afrekenen) omzetten naar een B.V. en dan liefst nog met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 ?

Dat kan, maar dan moet het voornemen daartoe wel vastgelegd worden in een zogenaamde intentieverklaring en deze moet vóór 1 oktober 2023 geregistreerd zijn bij de Belastingdienst. Dus wacht daar niet te lang mee.

Belangrijk is dus om te beseffen dat de intentieverklaring enkel een voornemen is en geen verplichting om ook daadwerkelijk een B.V. op te richten. Op deze wijze hou je wel alle opties open om te kijken wat het meest voordelig zou kunnen zijn. Als je er toe besluit, moet de inbreng van de IB-onderneming wel vóٕór 1 april 2024 zijn gerealiseerd.  

Er zijn verschillende redenen om tot inbreng in de B.V. over te gaan. Bijvoorbeeld vanwege het aansprakelijkheidsrisico in de eenmanszaak of omdat het belastingtarief in de B.V. mogelijk voordeliger voor je is.

Wil je weten of inbreng in de B.V. zinvol is, neem dan contact op met je KRC van Elderen adviseur.