Actueel
Oproepovereenkomsten onder de WAB

Oproepovereenkomsten onder de WAB

8 oktober 2019
Categorie: Nieuws

Voor oproepovereenkomsten zal onder de WAB veel veranderen. Welke veranderingen staan op stapel? Wat zijn de consequenties en welke alternatieven zijn er wellicht voor oproepovereenkomsten?

 • De nieuwe regels hieromtrent treden op
  1 januari 2020 in werking en gelden dan per direct.
 • De nieuwe regels gelden in beginsel als een arbeidsovereenkomst valt onder de definitie 'oproepovereenkomst'.
 • Als een oproepkracht 12 maanden als oproepkracht heeft gewerkt, dan moet de werkgever hem een dienstverband met een vaste arbeidsomvang aanbieden. Dit is een ‘harde’ verplichting van de werkgever. Als de werkgever het aanbod niet doet, dan heeft de oproepkracht automatisch aanspraak op het loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste 12 maanden. Het risico ontstaat dat medewerker dit achteraf met terug werkende kracht opeist zonder hiervoor te hebben gewerkt en wel over meerdere jaren. 
 • Voor oproepovereenkomsten zal een hogere WW-premie moeten worden betaald. Dat geldt zowel voor tijdelijke als voor vaste oproep­overeen­komsten.
 • Een oproepkracht moet uiterlijk vier dagen van tevoren worden opgeroepen en ook het afzeggen van een opgeroepen oproepkracht moet uiterlijk vier dagen van tevoren worden gedaan. Bij cao kan de vierdagen-termijn worden verkort tot maximaal
  1 dag.
 • Als een werkgever wel flexibiliteit wil, maar niet aan de nieuwe regels wil of kan voldoen, dan moet hij ervoor zorgen dat het dienstverband niet onder de definitie 'oproepovereenkomst' valt. Anders moet hij de nieuwe regels werkbaar maken.
 • Afhankelijk van de bezwaren die een werkgever in zijn specifieke situatie tegen de aankomende regels heeft, zijn er wel alternatieven. Een jaarurencontract of een voorovereenkomst kan een aanvaardbaar alternatief zijn voor een oproepcontract.
Terug