Ook een bestuurder op afstand moet ingrijpen
Nieuws - 3 maart 2021

Ook een bestuurder op afstand moet ingrijpen

Stel u bent mede bestuurder van een B.V. U bemoeit zich verder niet met de zaken van deze B.V. Dat doet uw mede bestuurder. U laat alles aan hem / haar over.

Weet dan dat u risico loopt als u zich niet bemoeit met het reilen en zeilen van deze B.V. U doet er dan goed aan u af te vragen of u wel bestuurder wil zijn op afstand. Het antwoord laat zich raden.

Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een zaak waarbij dit essentieel was. De ontvanger had in deze zaak aannemelijk gemaakt dat er sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het ging slecht met de B.V. in kwestie waardoor de loonbelasting en/of BTW niet kon worden betaald. De bestuurder op afstand werd )wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur) aansprakelijk gesteld voor een bedrag van € 566.741. Hij was bestuurder en het is zijn verantwoordelijkheid om de onderneming in de gaten te houden en waar nodig in te grijpen. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder op afstand dus aansprakelijk is. Het enige waar deze bestuurder nog wel succes mee had, was dat hij niet aansprakelijk was voor de boetes, de rente en de invorderingskosten.