Actueel
Ondersteuningsmaatregelen Corona

Ondersteuningsmaatregelen Corona

25 maart 2020
Categorie: Nieuws

Er zijn door de overheid allerlei maatregelen aangekondigd waarop een beroep gedaan kan worden. Een aantal wordt hieronder kort besproken. 

Bbz-aanvragen
Voor zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP-ers, is er de mogelijkheid om extra tijdelijke ondersteuning te krijgen van hun gemeente tijdens de coronacrisis. Op de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (werkt voor Zwolle en de omliggende gemeenten zoals Ommen, Hardenberg, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Oldebroek, Hattem en Heerde) is goed beschreven hoe dit werkt, zie hier. Voor de regio Apeldoorn wordt de Bbz uitgevoerd door het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS), zie hier.

Uitstel van betaling pensioenpremies
Gisteren is bekend geworden dat meerdere pensioenfondsen besloten hebben dat bedrijven uitstel van betaling van de pensioenpremies kunnen krijgen. Alleen elk pensioenfonds treft andere maatregelen ook wel gerelateerd aan de impact van de coronacisis op hun branche. Zo kan op verzoek de betalingstermijn van de pensioenpremie van het Pensioenfonds Detailhandel worden verschoven van 30 naar 90 dagen. Advies: kijk bij uw eigen pensioenfonds wat zij aan maatregelen bieden en zo ja hoe daar gebruik van te maken. Uiteraard kunnen wij u daarbij van dienst zijn. 

Uitstel van betaling belastingen
Voor zowel diverse belastingaanslagen kan uitstel van betaling aangevraagd worden. Met name voor de omzet- en loonbelasting is echter onduidelijkheid op het moment waarop dit zou kunnen. Voor beide geldt namelijk dat er binnen een maand na afloop van een tijdvak aangifte gedaan moet zijn en dat er dan binnen diezelfde maand betaald moet worden. Indien de omzet- en/of loonbelasting niet betaald wordt binnen deze maand volgt er een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. In de wet is nu geregeld dat er pas op dat moment om uitstel gevraagd kan worden. Het op voorhand verzoeken om uitstel van betaling is dus niet mogelijk. Het is nog onduidelijk of hier verandering in gaat komen. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is zullen we u nader berichten. 

Melding betalingsonmacht
Voor rechtspersonen die onder de werking van de vennootschapsbelasting vallen moet er ook melding betalingsonmacht gemeld worden bij de Belastingdienst. Deze melding geldt alleen voor niet betaalde omzet- en loonbelasting, maar ook voor de hiervoor genoemde pensioenpremies verschuldigd aan een bedrijfspensioenfonds. De rechtspersonen welke onder deze meldingsplicht vallen zijn besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen en stichtingen die een commerciële onderneming uitoefenen. De melding betalingsonmacht moet binnen 14 dagen gedaan worden nadat de omzet- en loonbelasting daadwerkelijk betaald had moeten zijn. Met andere woorden binnen 14 dagen na afloop van een tijdvak.

De reden van deze melding betalingsonmacht is om te voorkomen dat de bestuurder(s) van de genoemde rechtspersonen in geval van een faillissement met een mogelijke bestuursaansprakelijkheid geconfronteerd worden waarbij de bestuurder(s) in privé aansprakelijk worden gesteld voor het alsnog betalen van de openstaande omzet-en/of loonbelastingschulden.

Het is dus zeer van belang dat u of zelf deze melding doet of dat u ons op de hoogte stelt van het feit dat u niet tijdig de omzet- en/of loonbelasting betaald, zodat u naast alle andere ellende die er op u afkomt bij een faillissement ook niet nog eens in privé aansprakelijk wordt gesteld.

Of en zo ja hoe er hier ook mogelijk versoepelingsmaatregelen voor komen is op dit moment niet bekend. Op dit moment is het advies dan ook om deze melding tijdig te doen.

Let op: deze meldingsplicht geldt niet voor ondernemers die hun onderneming in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap uitoefenen. 

Mocht bovenstaande vragen en/of opmerkingen oproepen kunt u deze altijd bij uw relatiebeheerder neerleggen. Onze relatiebeheerders kunnen intern terugvallen op ons crisisteam Corona. Dit team volgt zo adequaat mogelijk de actuele ontwikkelingen omtrent de aangekondigde maatregelen en de gevolgen daarvan voor onze relaties.

Terug