Onbelaste vergoeding van intermediaire kosten
Nieuws - 2 juni 2023

Onbelaste vergoeding van intermediaire kosten

In het vorige artikel zijn we ingegaan op het feit dat aan personeel onder voorwaarden een vaste vergoeding kan worden verstrekt voor onder andere intermediaire kosten.

Intermediaire kosten zijn kosten die een personeelslid tijdelijk voorschiet maar die zakelijk zijn. Deze vergoedingen zijn geen loon en kunnen dus onbelast worden vergoed.

Denk daarbij aan de volgende kosten:

-      kosten voor zaken die tot het vermogen van het bedrijf gaan horen;

-      kosten voor zaken die tot het vermogen van het bedrijf horen en die aan het personeelslid ter beschikking zijn gesteld;

-      kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering en niet met het functioneren van het personeelslid;

-      kosten die door het personeelslid gemaakt worden voor externe representatie van het bedrijf.

Voorbeeld 1

Het personeelslid geeft een presentatie bij een klant en koopt ten behoeve daarvan markeerstiften en een relatiegeschenk voor deze klant. De markeerstiften worden na afloop van de presentatie meegenomen naar kantoor voor gebruik aldaar. De  vergoeding voor de markeerstiften is een vergoeding voor intermediaire kosten. Dat geldt ook voor  de vergoeding voor het relatiegeschenk voor die klant, want vergoedingen voor kosten die werknemers maken voor relatiegeschenken van klanten zijn vergoedingen voor intermediaire kosten en dus onbelast.

Voorbeeld 2

Het personeelslid maakt voor zijn werk een rit in een auto van het bedrijf. Deze werknemer tankt onderweg en rekent zelf de benzine af. Deze benzinekosten kunnen als zijnde intermediaire kosten onbelast worden vergoed.

Voorbeeld 3

Het personeelslid krijgt voor de uitoefening van zijn werk de beschikking over een notebook, maar schiet deze tijdelijk voor. Deze notebook blijft eigendom van het bedrijf en is ook noodzakelijk voor de uitoefening van het werk. Het betreft hier intermediaire kosten en kunnen onbelast worden vergoed.