Omzetting rechtsvorm onderneming in een BV
Nieuws - 5 augustus 2022

Omzetting rechtsvorm onderneming in een BV

De datum van 1 oktober 2022 nadert.

Oefent u uw onderneming (nog) uit in de vorm van een eenmanszaak of neemt u deel aan een vof / maatschap ? Overweegt u de rechtsvorm om te zetten in een BV en weet u het nog niet zeker ?

Leg dan uw voornemen vast in een intentieverklaring en laat die voor 1 oktober 2022 registreren bij de Belastingdienst. Daarmee wint u bedenktijd. U kunt besluiten het alsnog niet om te zetten, omdat het immers slechts een intentie is. U kan ook besluiten het wel door te zetten. Dan moet de omzetting wel voor 1 april 2023 zijn gerealiseerd en dan werkt het terug naar 1 januari 2022.

Neem voor meer informatie contact op met onze fiscale afdeling teneinde u bij te staan bij het opstellen van de intentieverklaring en de registratie daarvan.