Actueel
Omzetbelasting niet betaalde facturen

Omzetbelasting niet betaalde facturen

31 juli 2019
Categorie: Nieuws

Als u als ondernemer een factuur ontvangt van uw leverancier, dan mag u de omzetbelasting daarover in mindering brengen op uw te betalen omzetbelasting.

Dit mag u al doen voordat u de factuur betaald heeft. Bent u het echter oneens met de ontvangen factuur en u betaalt de factuur niet of slechts gedeeltelijk, dan moet u de omzetbelasting terugbetalen die u teveel hebt afgetrokken. 

U moet de omzetbelasting terugbetalen:

  • op het moment dat u het factuurbedrag (gedeeltelijk) hebt teruggekregen;
  • op het moment dat duidelijk is dat u de factuur niet (geheel) gaat betalen;
  • maximaal 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur. 

U dient deze omzetbelasting aan te geven in de aangifte over het tijdvak waarin één van bovenstaande situaties zich voordoet. 

Als u, nadat u de omzetbelasting hebt terugbetaald, de factuur alsnog geheel of gedeeltelijk aan uw leverancier betaalt, kunt u de omzetbelasting opnieuw als voorbelasting in aftrek brengen.

 

Terug