Actueel
NOODLOKET

NOODLOKET

1 april 2020
Categorie: Nieuws

Alleen ondernemers in aangewezen sectoren kunnen gebruik maken van deze regeling (TOGS). In eerste instantie was de regeling alleen bedoeld voor ondernemers in sectoren die door de overheidsmaatregelen dienden te sluiten. Op zaterdag 28 maart 2020 is besloten ook ondernemers in andere sectoren de mogelijkheid te geven gebruik te maken van deze regeling. 

Zie https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona voor een lijst van de ondernemers die van deze regeling gebruik kunnen maken. Deze lijst zal in de loop van de tijd worden geactualiseerd. 

Of men recht heeft op deze regeling wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van de SBI-code waaronder de ondernemer c.q. de onderneming is ingeschreven in het handelsregister. Echter, niet altijd geeft die SBI-code een juiste indicatie van de werkzaamheden. Indien ondernemers op grond van hun SBI-code geen recht zouden hebben op de tegemoetkoming, maar op grond van de feitelijke activiteiten menen wel recht te hebben, kunnen zij zich melden bij de uitvoeringsorganisatie rvo.nl 

De getroffen sectoren zijn (beoordeling op grond van de inschrijving in het handelsregister per 15 maart 2020): 

SBI-3.jpg

Terug