Actueel
Nog bestaande vragen en onduidelijkheden

Nog bestaande vragen en onduidelijkheden

31 maart 2020
Categorie: Nieuws

Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden wat voor effecten de corona crisis heeft voor andere fiscale aangelegenheden, aanvragen etc.

 • Is versnelde teruggave van omzetbelasting mogelijk?
 • Is versnelde deblokkering van de g-rekening mogelijk?
 • Er moet nog aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2018 worden gedaan. De uiterste datum hiervan is 1 mei 2020. Dit lukt door drukte niet. Kan de uiterste termijn collectief worden opgeschoven?
 • Kunnen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2019 (en eerder) en 2020 aangepast worden?
 • Opstellen van de btw-aangifte van het eerste kwartaal lukt niet vanwege het niet kunnen aanleveren van de administratie. Mag deze geschat of op nihil gezet worden?
 • Kunnen bestaande betalingsregeling worden aangepast, zodat deze ook 3 maanden langer lopen?
 • Kunnen betaalde bedragen op een voorlopige aanslag gestorneerd worden?
 • Wordt bij het verlenen van uitstel de automatische incasso stopgezet?
 • Wanneer moet in relatie tot verzoek voor uitstel van betaling, een melding van betalingsonmacht worden gedaan?
 • Kan men voor meerdere klanten tegelijkertijd een melding van betalingsonmacht doen? Ook bij VOF’s en een fiscale eenheid voor de OB?
 • De tijdigheid van de aangifte erfbelasting komt in gedrang. Kan standaard extra uitstel worden gegeven?
 • Welke maatregelen worden getroffen voor het gebruikelijk loon; hoe wordt omgegaan met omzetdalingen? Welke referentieperiode moet worden gebruikt.
 • Geldt de 90% norm ook voor grensarbeiders?

 

Terug