Nieuwe regeerakkoord
Nieuws - 20 december 2021

Nieuwe regeerakkoord

1.    Voor box 2 geldt het volgende:

a.    Het wetsvoorstel 'excessief lenen' gaat door, maar de grens waarboven in box 2 een heffing gaat plaatsvinden ten aanzien van box 3 schulden een de eigen BV gaat omhoog van € 500.000 maar € 700.000;

b.    Het lijkt er op dat er plannen zijn omtrent het uitstel van heffing voor beleggingsvermogen in de eigen BV;

2.    De bedrijfsopvolgingsregeling zal worden aangepast, maar hoe is nog onduidelijk. Deze zal wel, eenvoudiger worden gemaakt maar het blijft wel als in stand. Logischerwijs zal de regeling worden versoberd.

3.    De zelfstandigenaftrek wordt verder beperkt.

4.    In box 3 zal:

a.    het werkelijk rendement wordt belast vanaf 2025;

b.    het heffingsvrij vermogen met ingang van 2023 worden verhoogd naar € 80.000;

c.     de leegwaarderatio worden afgeschaft en zullen woningen van beleggers vanaf 2023 dus voor de volle waarde belast.

5.    De overdrachtsbelasting gaat met ingang van 2023 van 8% naar 9%.

6.    De jubelton (belastingvrij schenken voor de eigen woning) wordt met ingang van 2024 afgeschaft.

7.    De onbelaste reiskostenvergoeding gaat met ingang van 2024 omhoog.

8.    De middelingsregeling wordt met ingang van 2023 afgeschaft.

9.    In de tarieven en schijven Vennootschapsbelasting zijn aanpassingen mogelijk.