Nieuwe modelovereenkomst voor zelfstandigen in de bouw
Nieuws - 6 november 2023

Nieuwe modelovereenkomst voor zelfstandigen in de bouw

Zelfstandigen Bouw en Stichting ZZP Nederland hebben aan de Belastingdienst een branche overeenkomst ‘aanneming van werk’ voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of voor de bij deze overeenkomst betrokken partijen een verplichting is tot het afdragen of voldoen van loonheffingen als door alle partijen volgens deze overeenkomst wordt gewerkt. De beoordeelde overeenkomst ziet op het uitbesteden van het maken van een werk van stoffelijke aard, buiten dienstbetrekking, door de aannemer aan een onderaannemer.

De Belastingdienst is van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst, onder voorbehoud van hetgeen hieronder in de toelichting is opgenomen, niet leidt tot de verplichting loonheffingen in te houden en af te dragen, omdat géén sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) tussen aannemer en onderaannemer en evenmin de fictieve dienstbetrekking ‘aanneming van werk’

Als opdrachtnemer en opdrachtgever in de bouw kunt u van deze model overeenkomst gebruik maken voor het werken buiten loondienst. Voor de modelovereenkomst klik: HIER.