Niet uitgekeerd pensioen toch belast
Nieuws - 24 september 2021

Niet uitgekeerd pensioen toch belast

De rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan inzake een niet uitgekeerd pensioen. 

De dga/uitkeringsgerechtigde had jaarlijks recht op 95k ouderdomspensioen van zijn BV. De DGA had echter ook een schuld aan zijn BV van 1.221k en een rekening courantschuld van 978k. De BV heeft de pensioenuitkering vanaf juli 2014 verlaagd naar 47k. De Belastingdienst heeft toen gesteld dat de verlaging niet voldoet aan de regels zoals deze gelden en legde navorderingsaanslagen op over het niet uitbetaalde bedrag van 48k per jaar. 

De rechtbank oordeelde dat de gehele pensioenuitkering vorderbaar en inbaar is en dat de pensioenaanspraak van 95k per jaar was overeengekomen en ook niet was prijsgegeven. Omdat de BV de uitkeringen kon verrekenen met haar vorderingen op de DGA, zijn de rechten voor verwezenlijking vatbaar en dus blijven de navorderingsaanslagen in stand.