NBA start 2e mkb-campagne: Nederland rekent op zijn accountants
Nieuws - 5 mei 2022

NBA start 2e mkb-campagne: Nederland rekent op zijn accountants

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is deze week gestart met het tweede deel van de mkb-campagne: ‘Nederland rekent op zijn accountants’. Hiermee wil de beroepsorganisatie laten zien dat accountants een belangrijke rol spelen bij allerlei actuele thema's, zoals duurzaamheid en ondernemen na een pandemie. De campagne richt zich specifiek op mkb-ondernemers.

Sparringpartner van buitenaf

In de campagne wijst de NBA erop dat accountants een adviserende rol kunnen spelen bij dilemma's waarmee veel mkb-ondernemers worstelen, zoals cybersecurity, financiering of wanneer er dreigende continuïteitsproblemen spelen. Of als door corona de buffer van het bedrijf op is. “Spreek je je pensioen aan, neem je een tweede hypotheek of sluit je je bedrijf? Een afweging die nogal wat emoties met zich meebrengt”, zegt NBA-voorzitter Kris Douma. “Dan is het fijn als je een sparringpartner hebt van buiten de onderneming. Ook als het gaat om automatisering van werkzaamheden kan een accountant meedenken. Of als je je afvraagt hoe je ervoor zorgt dat je bedrijf ook van waarde is als jij niet meer in het bedrijf actief bent.”

De meerwaarde van een accountant

Douma: “De meerwaarde van de accountant zit ‘m vooral in de kennis die hij heeft van je bedrijf en het inzicht dat hij heeft van de markt en andere ondernemingen. Daardoor kan hij inschatten waar kansen voor het betreffende bedrijf liggen. Dát is de meerwaarde van accountants.”NBA campagne

Vorig jaar bracht de NBA de meerwaarde van de accountant al onder de aandacht door de campagne 'Nederland rekent op zijn accountants'. In de tweede fase van deze campagne brengt de NBA nieuwe ondernemersverhalen en video's over actuele thema’s onder de aandacht. Klik HIER voor meer informatie over de campagne, de nieuwe verhalen en video's van ondernemers. 

Wilt u onze meerwaarde voor uw onderneming weten? Neem dan contact met ons op. Dan lichten we dat graag toe.