Mogelijke wijzigingen op fiscaal gebied
Nieuws - 18 februari 2022

Mogelijke wijzigingen op fiscaal gebied

 

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft zijn beleidsprioriteiten (lees: plannen cq wensen) aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Alle beleidsprioriteiten zijn HIER te vinden. Een aantal hebben we hieronder afzonderlijk benoemd:

-  Bedrijfsopvolgingsregeling: Van Rij wil deze eenvoudiger en eerlijker maken, waarbij oneigenlijk gebruik tegengegaan moet gaan worden.  De verwachting is dat de regeling er niet ruimer op gaat worden.
-  Zelfstandigenaftrek wordt nog verder verlaagd.
-  Belasten verhuurd onroerend goed box 3.
-  Verhoging overdrachtsbelasting naar 9%.
-  Afschaffen schenkvrijstelling eigen woning.

Voornemen is om bovenstaande bij het belastingplan 2023 te wijzigen, waarbij dan de invoeringsdatum ligt op 1 januari 2024.