Modellen verhuur van woonruimte, van winkelruimte, van kantoorruimte en van een autobox/parkeerplaats.
Nieuws - 25 juli 2022

Modellen verhuur van woonruimte, van winkelruimte, van kantoorruimte en van een autobox/parkeerplaats.

De wet- en regelgeving met betrekking tot de verhuur van onroerend goed is niet eenvoudig. Er is veelal sprake van dwingendrechtelijke bepalingen, waar de verhuurder niet ten nadele van de huurder mag afwijken. Hoewel dit met name geldt voor het woonruimterecht en het winkelruimterecht, kent ook de verhuur van andersoortige bedrijfsruimte haar specifieke wettelijke rechten en verplichtingen.

Handig om te weten is dat er online ROZ-modellen beschikbaar zijn. De Raad voor Onroerende Zaken is een platform voor professionele partijen en streeft er naar modellen op te stellen, geschreven vanuit de optiek van de professionele verhuurder. Voor meer informatie en de ROZ-modellen klik HIER.

Wilt u hulp bij het opstellen van contracten, dan kunt u contact opnemen met onze juridische afdeling.