Actueel
Met de DHI-subsidie kunnen Nederlandse bedrijven succesvol ‘internationaliseren’ in buitenlandse markten.

Met de DHI-subsidie kunnen Nederlandse bedrijven succesvol ‘internationaliseren’ in buitenlandse markten.

5 februari 2019
Categorie: Nieuws

 

Met de DHI-subsidie kunnen Nederlandse bedrijven succesvol ‘internationaliseren’ in buitenlandse markten. Dit doen ze door al in een vroeg stadium te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of door te demonstreren dat een bepaald exportproduct of een bepaalde technologie toepasbaar is.

Met de DHI-regeling kunnen bedrijven maar liefst 50% subsidie krijgen voor een project dat wordt uitgevoerd om de exportmogelijkheden in een beoogd doelland verder te onderzoeken.

De landen waarop het project betrekking heeft, mogen overal ter wereld zijn, zolang het voor de onderneming maar gaat om een onbekend land of gebied waardoor het DHI-project nodig is.

Welke projecten komen in aanmerking?

De drie typen projecten waarvoor men subsidie kan krijgen, zijn de volgende:

-  Demonstratieproject: dit is een project gericht op het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst in een nieuwe buitenlandse doelmarkt
-  Haalbaarheidsstudie: een haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd voor een geïnteresseerde buitenlandse klant die wil investeren in technologie, kapitaalgoed of dienst
-  Investeringsvoorbereidingsstudie: een studie naar de technische en financiële haalbaarheid van een voorgenomen investering in een buitenland, zoals een productiefaciliteit.

Waar moet de onderneming aan voldoen?

Om DHI-subsidie te kunnen aanvragen, zijn de volgende punten van belang:

-  de aanvrager is een Nederlands mkb of een mkb uit het Caribische deel van het Koninkrijk
-  de aanvrager heeft minimaal drie werknemers in dienst (inclusief directie)
-  de aanvrager heeft eigen exportproducten (technologie, diensten, kapitaalgoederen) en heeft plannen voor export naar (of investeringen in) een ‘DHI-land’. In 2019 zijn dit alle landen, met uitzondering van Nederland en zogenaamde sanctielanden.

Subsidie en budget

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van:

-  200.000 euro voor demonstratieprojecten
-  100.000 euro voor haalbaarheidsstudies en
-  100.000 euro voor investeringsvoorbereidingsstudies

Het totaal beschikbare budget voor 2019 is 9 miljoen euro.

Hoogte van de subsidie

-  De subsidiabele projectkosten zijn minimaal € 50.000. Dit gaat om de totale kosten van de bedrijven in het consortium.
-  Als richtlijn is de gemiddelde jaaromzet in de afgelopen 3 jaar minimaal € 100.000 euro. De subsidie die de onderneming aanvraagt, is niet meer dan 25% van de gemiddelde jaaromzet van de onderneming over de afgelopen 3 jaar. Bestaat het bedrijf korter, bijvoorbeeld 2 jaar? Dan bereken je de gemiddelde jaaromzet door de omzet van die 2 jaar, te delen door 3.
-  Is de gemiddelde jaaromzet lager dan € 100.000? Maar kan de onderneming aantonen dat ze over de financiële middelen beschikt om het project te financieren? Dan beoordeeld de RVO of de gevraagde subsidie in redelijke verhouding staat tot de financiële en organisatorische capaciteit van de aanvrager. De jaaromzet van andere partners nemen ze in alle gevallen niet mee.

Zo snel mogelijk quickscan indienen

Een belangrijke eis bij het aanvragen van DHI-subsidie is dat de aanvrager eerst een quickscan bij subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moet indienen. Pas zodra RVO een positief advies heeft gegeven over de quickscan, kan de aanvrager de feitelijke aanvraag indienen. Gemiddeld duurt de verwerking van een quickscan een tweetal weken. Het indienen van een aanvraag kan vanaf 15 januari. Echter omdat de subsidie in 2019 op basis van het first-come-first-serve principe plaatsvindt is het dus zeer belangrijk om zo snel mogelijk een quickscan en eventuele aanvraag in te dienen bij RVO!

Voor meer informatie klik HIER.

Terug