Melding Betalingsonmacht
Nieuws - 11 april 2024

Melding Betalingsonmacht

Als je met je onderneming de belastingen en premies niet (meer) kan betalen, denk er dan aan dit tijdig te melden aan de Belastingdienst middels dit formulier.

Het is ook mogelijk de melding digitaal te doen. Gebruik dan het meldingsformulier dat in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst staat. 

Bedrijfstakpensioenfonds

Ben je verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Dan moet je de betalingsonmacht ook daar melden. Daarvoor geldt het tweede deel van dit formulier em dat moet je sturen naar het bedrijfstakpensioenfonds waar je onderneming bij is aangesloten.

Voor wie is dit formulier bedoeld?

Dit formulier is bedoeld voor bestuurders van commerciële ondernemingen die een rechtspersoon zijn en onder de vennootschapsbelasting vallen, zoals nv’s en bv’s.

Welk exemplaar invullen?

Dit formulier bestaat uit twee exemplaren.

Als je de loonheffingen of omzetbelasting niet kan betalen, vul dan het eerste exemplaar in en stuur dit naar: Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen.

Als je (ook) de bijdragen voor het bedrijfstakpensioenfonds niet kan betalen, vul dan het tweede exemplaar in en stuur dit naar je bedrijfstakpensioenfonds. Besteed je bedrijfstakpensioenfonds de administratie uit aan een uitvoeringsinstituut? Stuur dit exemplaar dan naar het uitvoeringsinstituut. Raadpleeg de website van je bedrijfstakpensioenfonds of neem contact met hen op om te informeren naar de meldingsprocedure. 

Wat gebeurt er met de melding?

Vul het formulier volledig en juist in. Verstuur het formulier binnen twee weken nadat je de belastingen of premies had moeten betalen. Als je dit niet doet, is de melding niet rechtsgeldig. De Belastingdienst kan je dan als bestuurder in prive aansprakelijk stellen voor het niet betalen van de belastingen en premies van je onderneming.

Hoe lang blijft de melding geldig?

Bij de melding geef je aan om welk tijdvak het gaat. Als de financiële situatie niet verbetert, kunnen de belastingen of premies over volgende tijdvakken mogelijk ook niet betaald worden. Dan hoeft er niet opnieuw een melding betalingsonmacht gedaan te worden. Dit geldt alleen voor de bedragen die de aangifte zijn aangegeven. De betalingsonmacht eindigt pas wanneer de aanslagen zijn betaald waarvoor er is, of wanneer de Belastingdienst schriftelijk laat weten dat geen sprake meer is van betalingsonmacht.

Apart verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding

Een melding van betalingsonmacht geldt niet als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. Daar moet apart om verzocht worden.

Consequenties niet of te laat melden

Indien de melding niet of niet tijdig wordt gedaan, kan de Belastingdienst cq het pensioenfonds een vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur vaststellen, wat de bestuurder hoofdelijk / persoonlijk aansprakelijk maakt voor de schuld. De bestuurder heeft de mogelijkheid om dit vermoeden te weerleggen, maar de bewijslast is zwaar en in de praktijk blijkt dit vaak moeilijk. Niet of niet tijdig melden is dus zeer onverstandig en in alle gevallen af te raden.