Melding betalingsonmacht
Nieuws - 23 januari 2023

Melding betalingsonmacht

Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, is het aan te bevelen een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Gebruik daarvoor dit formulier.

Bent u verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Dan moet u de betalingsonmacht ook daar melden. U kunt het tweede deel van dit formulier invullen en toesturen aan het bedrijfstakpensioenfonds.

Als u een rechtsgeldige melding hebt gedaan, bent u alleen aansprakelijk als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat het niet betalen van de belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan u te wijten is. Kortom, een rechtsgeldige meldingsbetalingsonmacht is pure noodzaak. 

Klik voor meer informatie omtrent de aansprakelijkheid van brochures HIER.