Melding betalingsonmacht
Nieuws - 25 februari 2022

Melding betalingsonmacht

 

In ons artikel van maandag jl. (zie: hier) hebben we u geïnformeerd over de regeling uitstel van betaling wegens corona en dat er vanaf 1 april 2022 weer gewoon betaald moet worden en als dat niet mogelijk is, er om bijzonder uitstel van betaling moet worden verzocht en separaat voortaan weer een meldings betalingsonmacht moet worden ingediend.

Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, moet u dat dus separaaat schriftelijk bij de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds melden. Gebruik daarvoor dit formulier.

Voor wie is dit formulier bedoeld?
Dit formulier is bedoeld voor bestuurders van commerciële ondernemingen die een rechtspersoon zijn en onder de vennootschapsbelasting vallen, zoals nv’s en bv’s.

Welk exemplaar invullen?
Dit formulier bestaat uit twee exemplaren.
– Als u de loonheffingen of omzetbelasting niet kunt betalen, vul dan het eerste exemplaar in en stuur dit naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen
– Als u de bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds niet kunt betalen, vul dan het tweede exemplaar in en stuur dit naar
uw bedrijfspensioenfonds. Besteedt uw bedrijfspensioenfonds de administratie uit aan een uitvoeringsinstituut? Stuur dit
exemplaar dan naar het uitvoeringsinstituut.

Wanneer melden?
Verstuur het formulier binnen twee weken nadat u de belastingen of premies had moeten betalen. Als u dit niet doet, is de melding niet rechtsgeldig en wordt er aangenomen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en loopt u als bestuurder het risico in prive aansprakelijk te worden gesteld voor het niet betaalde bedrag.