Meewerkende kinderen
Nieuws - 19 mei 2023

Meewerkende kinderen

Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder, kan in echte dienstbetrekking zijn. Dat is het geval als het meewerkende kind onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als andere werknemers. Het kind is dan ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In dat geval gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Fictieve dienstbetrekking

Voor meewerkende kinderen geldt de fictieve dienstbetrekking als het kind ten minste 15 jaar is en de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst, met andere woorden: de arbeidsvoorwaarden zijn niet gelijk aan die van de andere werknemers. In dat geval geldt het volgende:

- De ouder is inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (= loonheffing) en moet werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (= Zvw) betalen.
- De ouder moet aan alle bijbehorende administratieve verplichtingen voldoen. Hij moet bijvoorbeeld een kopie van het identiteitsbewijs van zijn kind bij de administratie bewaren.
- Het meewerkende kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Vereenvoudigde regeling loonheffing en de Zvw

Wat houdt die regeling in

Voor meewerkende kinderen mag je onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de loonheffing en de Zvw toepassen. De regeling houdt het volgende in:

- Je doet 1 keer per jaar aangifte loonheffingen.
- Je maakt gebruik van een apart loonheffingennummer. Dat kun je aanvragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.
- Je hoeft geen loonstaten in te vullen.
- Je moet de loonspecificatie bij de loonadministratie bewaren.
- Je past altijd de loonheffingskorting toe.
- Je houdt de loonbelasting/premie volksverzekeringen 1 keer per jaar in op de 1e werkdag van het nieuwe kalenderjaar, door gebruik te maken van 4x de kwartaaltabel van het oude jaar over ¼ deel van het totale loon. Je betaalt dan ook de werkgeversheffing Zvw met het tarief van het oude jaar. Heeft het kind niet het hele kalenderjaar gewerkt, dan reken je het loon alleen toe aan de kalenderkwartalen waarin het kind in de onderneming heeft gewerkt.

Wanneer aangifte doen

Je doet 1 maand na afloop van het kalenderjaar digitaal aangifte. Dit betekent dat je de aangifte over 2023 uiterlijk 31 januari 2024 moet doen. In de aangifte vermeld je de gegevens van de kinderen.

Wat zijn de voorwaarden

De vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen mag je toepassen onder de volgende voorwaarden:

- Je hebt een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.
- Vóór de eerste uitbetaling van het loon neem je de naam, het adres en het burgerservicenummer van het meewerkende kind in de administratie op.
- Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s). In het geval van een maatschap, vof of cv gaat het dus om een kind van 1 van de maten of vennoten.
- Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s).
- Het kind is ten minste 15 jaar.
- Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
- Het kind geniet geen winst uit de onderneming.

Toestemming vragen aan de Belastingdienst 

Voor toepassing van de vereenvoudigde regeling moet je de Belastingdienst om toestemming vragen. Als je die toestemming niet hebt gevraagd of als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden de normale administratieve verplichtingen.